ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας, σύμφωνα με το καταστατικό του,  σας καλεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε είναι:

 • Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. 
 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση για την ίδια περίοδο
 • Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
 • Πραγματοποίηση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη 7 Τακτικών και 3 Αναπληρωματικών μελών  για το νέο Δ.Σ. διετούς θητείας, καθως και την ανάδειξη 3 μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
 • Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας αρχαιρεσιών

Ημερομηνίες: 

 • 19 έως 31 Ιουλίου 2022
  Δηλώσεις Υποψηφιοτήτων στις εκλογές για το νέο Δ.Σ. του συλλόγου στο https://bit.ly/ekloges-2022
 • Πέμπτη 11 Αυγούστου στις 20:00
  Γενική Συνέλευση ή (Τρίτη  16 Αυγούστου στις 20:00 αν δεν υπάρχει απαρτία)

Τόπος: Γραφείο συλλόγου

Στη συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Μπορείτε να κάνετε την πληρωμή σας και την ίδια μέρα.

Σχετικά με τις εκλογές

Σχετικά με τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ. αίτηση για υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε ταμειακώς ενήμερο μέλος του Συλλόγου προς τον Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ. 10 τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τις αιτήσεις και αναρτά τον πίνακα των υποψηφίων τουλάχιστον στη λήξη των 10 ημερών.

Δηλώστε την Υποψηφιότητάς σας στις Εκλογές του νέου Δ.Σ.

https://bit.ly/ekloges-2022

Η ανακοίνωση σε pdf