Πρόσκληση σε Έκτακτη Οικονομική Συνέλευση και … Σπάμε μαζί το Ρόδι!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας,  όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, σας καλεί σε Έκτακτη Οικονομική Γενική Συνέλευση με θέματα συζήτησης:  Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2023, σύμφωνα με την Έκθεση της…