Καταστατικό Συλλόγου

Διαβάστε εδώ το Καταστατικό του συλλόγου

Ισχύον Καταστατικό (4/11/2019)

Ο σύλλογος είναι ένα ζωντανό σώμα.

Το καταστατικό του απεικονίζει όλες του τις λειτουργίες. Για το λόγο αυτό είναι συνέχεια σε διαβούλευση και πάντα ανοιχτό σε παρατηρήσεις. Δακτυλογραφήσαμε το καταστατικό σε word για να μπορείτε να το διαβάσετε πιο εύκολα από κινητή συσκευή αλλά και για να μπορείτε να κάνετε σχόλια σε αυτό ώστε να συζητηθούν και να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές αναθεωρήσεις του.

Άν κάτι δεν έχει προβλεφθεί;

Για τις περιπτώσεις που κάτι δεν προβλέπεται από το καταστατικό του συλλόγου τότε αυτό περιγράφεται στον Αστικό Κώδικα και ιδιαίτερα στα άρθρα και παραγράφους σχετικά με τα Σωματεία.

Ιστορία

Διαβάστε το παλαιότερο καταστατικού του συλλόγου μας