Καταστατικό Συλλόγου

Διαβάστε εδώ το Καταστατικό του συλλόγου:

Δακτυλογραφήσαμε το καταστατικό για να μπορείτε να το διαβάσετε ποιο εύκολα εδώ:

Για τις περιπτώσεις που κάτι δεν προβλέπεται από το καταστατικό του συλλόγου τότε αυτό περιγράφεται στον Αστικό κώδικα και ιδιαίτερα στα άρθρα και παραγράφους σχετικά με τα Σωματεία. Διαβάστε συνοπτικά εδώ: