Πολιτιστικός Σύλλογος Συκιάς

Πολιτιστικός Σύλλογος Συκιάς “Άγγελος Σικελιανός”