Στιγμιότυπα από την Προφορική Ιστορία της Συκιάς Κορινθίας

Ιστορίες και μνήμες της Συκιάς

Ιστορίες και μνήμες από τη Συκιά

Το 2018 ο Προοδευτικός Σύλλογος Συκιάς Κορινθίας “Άγγελος Σικελιανός” ξεκίνησε το πιο σημαντικό του project: να καταγραφεί, με τρόπο συστηματικό, η προφορική ιστορία της Συκιάς!

Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας με την έννοια της “προφορικής ιστορίας” έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2019, με εισηγήτρια την ιστορικό Τασούλα Βερβενιώτη. Μάθαμε τον σκοπό, τη θεωρία και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ακούσουμε και να μεταφέρουμε σε ψηφιακή μορφή το ιστορικό βίωμα των κατοίκων της Συκιάς.

Δημιουργήθηκε στη συνέχεια η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Συκιάς Κορινθίας (Ο.Π.Ι.ΣΥΚ.) με στόχο να συμβάλλει στη διάσωση της μνήμης της Συκιάς Κορινθίας και να καταγράψει την ιστορία της. Σκοπός της είναι να διασωθούν για τις μελλοντικές γενιές σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας και να διατεθούν στο ευρύτερο κοινό για ερευνητικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, μη κερδοσκοπικούς.

Μέσα από τις πρώτες μαρτυρίες ζωντάνεψε για πρώτη φορά η ιστορική μαρτυρία του χωριού μας. Μαζέψαμε πολύτιμες ψηφίδες της προσωπικής και οικογενειακής μνήμης, της οικονομίας, της κοινωνικής πραγματικότητας, των αισθημάτων, των  συγκινήσεων και των γεγονότων που αποτελούν την ψυχή της Συκιάς. 

Με τη βοήθειά σας η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Συκιάς Κορινθίας μπορεί να συνεχίσει το έργο της! Να δημιουργήσει μια «Τράπεζα Μνήμης» στη Συκιά, όπου θα υπάρχουν ηχογραφημένες και βιντεοσκοπημένες  οι προφορικές μαρτυρίες και οι αφηγήσεις ζωής καθώς και φωτογραφικό και αρχειακό υλικό του χωριού μας. 

Ας συνεχίσουμε μαζί αυτό το σημαντικό έργο!