ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η συνέλευση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δευτέρα 12 Απριλίου ‘21 στις 8:00 μ.μ.
και αν δεν υπάρχει απαρτία δεύτερη συνεδρίαση 
Τρίτη 13 Απριλίου ‘21 στις 8:00 μ.μ.

Στείλτε μας email στο culture.sykia@gmail.com ή επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/culture.sykia/ για να μάθετε τις λεπτομέρειες για το πως να συνδεθείτε.

Για την διευκολυνθείτε με τη σύνδεση τις επόμενες μέρες καθημερινά θα μπορείτε να συνδεθείτε δοκιμαστικά στην παραπάνω τηλεδιάσκεψη δηλαδή από Τετάρτη 22 Μαρτίου έως και Κυριακή 11 Απριλίου  από 8:00 μ.μ. έως 8:30 μ.μ.

-Διαχειριστής της διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης θα είναι ο Γιάννος Κατσιριντάκης-.

Αγαπητά μέλη, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, εκδόθηκε η από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 8/20-03-2020), άρθρο 33 παρ. 2 η οποία προβλέπει τη δυνατότητα των Γενικών Συνελεύσεων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη.

Σας καλούμε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση διότι προκειμένου να δικαιούμαστε  επιχορήγηση ή και χρηματοδότηση από τους αρμόδιους φορείς υποχρεούμαστε να υποβάλλουμε στους φορείς από τους οποίους εποπτευόμαστε καθως και στους φορείς επιχορήγησης  ή και χρηματοδότησης απολογισμό της συνολικής  οικονομικής μας δραστηριότητας για το έτος 2020 , και ξεχωριστό προϋπολογισμό για τις δράσεις μας οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το έτος 2021. (Διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4129/13 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4223/2013, άρθρο 53 του Ν.4257/2014 και άρθρο 100 του Ν.4387/2016) 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου τα οποία θα πρέπει να εξοφλήσουν την ετήσια συνδρομή τους με κατάθεση του ποσού των 10,00 € στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με στοιχεία: IBAN GR6901104360000043674469770 με δικαιούχο «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»

Ως αιτιολογία κατάθεσης αναγράφετε  το ονοματεπώνυμό σας.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Οικονομικό απολογισμό πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2020, σύμφωνα με την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής φορολογικού έτους 2020. 
  2. Προϋπολογισμό δράσεων έτους 2021