Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Αύγουστος 2019

Κάναμε μία πολύ ωραία απογευματινή συνάντηση με θέα τη θάλασσα της Συκιάς και βγάλαμε εξαιρετικές αποφάσεις για το παρόν αλλά και το μέλλον του συλλόγου μας.

Έγινε παρουσίαση των πεπραγμένων του συλλόγου:

https://docs.google.com/presentation/d/1Eo-nzRwWppYza8e-nxWO5lORRyhtthz69aEKmGhR9So/edit

και αλλαγή του καταστατικού με βάση τους παρακάτω άξονες:

https://docs.google.com/presentation/d/1_mEovLDd4g-tVgcsXHr2YH03zMb5HvOrR-J0N9Y8Xq0/edit#slide=id.p

Μπορείτε να διαβάσετε το πρακτικό της συνεδρίασης εδώ:

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης