Το νέο μας Καταστατικό

Μετά από πολύμηνη διαδικασία είναι έτοιμο πλέον το αναθεωρημένο καταστατικό του συλλόγου μας. Μπορείτε πλέον να το διαβάσετε ή και να το αναζητήσετε όποτε θέλετε από το μενού -> ο σύλλογος -> Καταστατικό.