ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – 21.08.2023

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας καλεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε είναι:

  • Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. 2022
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.

Ημερομηνία: Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 στις 20:30. Αν δεν υπάρξει απαρτία η ΓΣ θα επαναληφθεί στις 27 Αυγούστου 2023 στις 20:30.

Τόπος: Γραφείο Συλλόγου

Δικαίωμα συμμετοχής: Στη συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Μπορείτε να κάνετε την πληρωμή σας και την ίδια μέρα.

Ελπίζουμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας

Το Δ.Σ. το Συλλόγου