Χρήσιμα links για την ομάδα προφορικής Ιστορίας

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Συκιάς Κορινθίας (Ο.Π.Ι.ΣΥΚ.) επιθυμεί να συμβάλλει στη διάσωση της μνήμης της Συκιάς Κορινθίας και να καταγράψει την ιστορία της.

Εδώ θα βρείτε όλα τα links που χρειάζονται τα μέλη της ομάδας αυτής.

Forum συζήτησης

Εδώ γίνονται όλες οι συζητήσεις για όλα τα θέματα που αφορούν στην ομάδα αυτή:

https://groups.google.com/d/forum/opi-syk

Βοηθητικό υλικό ομάδας

Για τη συνέντευξη